FACULTY

Dr Anirban Mazumdar

Dr Ghansham Goyal

Dr Indira Maisnam

Dr Jayanthy Ramesh

Dr kaushik Biswas

Dr. Awadhesh Kumar Singh

Dr. Bipin Kumar Sethi

Dr. Deep Dutta

Dr. Dukhabandhu Naik

Dr. JJ Mukherjee

Dr. Kaushik Pandit

Dr. KVS Harikumar

Dr. Pinaki Dutta

Dr. Rana Bhattacharya

Dr. Saptarishi Bhatachyara

Dr. Kaushik Pandit

Dr. Sujoy Ghosh

Dr. V Sri Nagesh

Dr. Sailesh Lodha

Dr. Nihal Thomas

Lt.Gen. Dr. Narendra Kotwal,sv,vsm

Prof Dr Shashank Joshi

Prof Dr. Jayaprakash Saho

Prof Dr. Nilanjan Sengupta

Prof Dr. Subhankar Chowdhury

Prof Dr. Nitin Kapoor

Visitors

Flag Counter

Sec address

Dr. Ritesh Agrawala
M: +91 8480500080
Shanti Pawan Multispecialty Care
Jaydurga Nagar, Bhomikal, Bhubaneshwar

© 2023, CASA EVENTOS, All rights reserved